Kancelaria Consultingowo-Usługowa

EFEKT

O firmie

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Odznacza się akceptowalnym poziomem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – m.in. dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Od 2002 roku Kancelaria Consultingowo-Usługowa „EFEKT” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej 6/7 podejmuje misję sprostania temu stanowi w obszarach bezpieczeństwa informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i systemów jakości.

Projekty nawet najbardziej wymagające pod względem jakości, jak i stopnia skomplikowania prac są realizowane w krótkim czasie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeby obowiązujących przepisów prawa i w uzgodnieniu z Klientem.


Doświadczenie i kwalifikacje

Doświadczenie i kwalifikacje są udokumentowane poprzez:

  • Poświadczenie bezpieczeństwa TAJNE
  • Poświadczenie bezpieczeństwa NATO SECRET
  • Poświadczenie bezpieczeństwa SECRET UE/EU SECRET
  • Zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla Pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
  • Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych przeprowadzone przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW
  • Ustanowienie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy biegłym sądowym z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
  • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001
  • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001
  • Ochrona danych osobowych w praktyce – Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy

Powiązanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa z doświadczeniem i kwalifikacjami pozwala na utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług.